Vred. Brasschaat, 24 oktobr 2017 (A.R. 17A295)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

24/10/2017

Taal

nl

Samenvatting

Consumptiekrediet – Kredietopening – Uitvoering van de overeenkomst – Naleving van de WCK – Tegenstelbare algemene voorwaarden – Veroordeling van de consument – Overdreven boetebedingen – Overdreven interesten – Macht van de rechter – Ambtshalve vermindering – Artikel 90 WCK

Downloadba(a)r(e) bestand(en)