Filteren

2024

PDF

Welke impact hadden de opeenvolgende crisissen op (problematische) kredietschulden? Terugblik op de statistieken uit het jaarverslag 2023 van de CKP

PDF

Gemeenschappelijk standpunt gokbeleid

2023

PDF

Consumentenkrediet: nieuwe Europese richtlijn in het verschiet

PDF

Centrale voor kredieten aan particulieren: voor een betere beoordeling van de kredietwaardigheid van consumenten in 2024

PDF

Consumentenkrediet in België : een economische en juridische analyse

PDF

Strijden tegen schulden: voor een menswaardige en doeltreffende aanpak - Standpunt van de organisaties actief in de strijd tegen overmatige schuldenlast en armoede

PDF

Waar zijn de mensen met overmatige schuldenlast ?

PDF

Terugblik op de statistieke uit het jaarverslag 2022 van de CKP

PDF

Gerechtelijke invordering : aanbevelingen (Standpunt van de organisaties actief in de strijd tegen overmatige schuldenlast en armoede)

PDF

Wetgevend nieuws: nieuwe geldende bedragen 2023

PDF

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2022

2022

PDF

Procedure van collectieve schuldenregeling in het oog van de storm van de Hoge Raad voor de Justitie

PDF

Tuchtraad voor gerechtsdeurwaarders

PDF

Minnelijke schuldbemiddeling : bevindingen en aanbevelingen

PDF

Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS): uitbreiding naar relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) is nefast voor consu-mentenbescherming en past niet in de strijd tegen overmatige schuldenlast

PDF

Krediet en (overmatige) schuldenlast: een terugblik op 2021

PDF

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2021

PDF

Minnelijke invordering van schulden : vastellingen en aanbevelingen

PDF

Gerechtsdeurwaarders en huishoudens die zich in een precaire situatie bevinden

2021

PDF

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

PDF

Voor een globale hervorming van de schuldinvorderingsprocedure

PDF

Voor een algehele hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling

PDF

Covid-19, recto-verso : "winnaars" en "verliezers"

PDF

Procedure van gerechtelijke reorganisatie 'Covid-versie': een echte doorbraak?

PDF

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2020

PDF

Krediet en schuldenlast: een terugblik op het jaar 2020

2020

PDF

Invordering, energie, vennootschappen, collectieve schuldenregeling, hypothecair krediet enz. Terugblik op de wetswijzigingen van 2019 en focus op de goede voornemens voor 2020!

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2019

2019

PDF

Memorandum van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

PDF

Naar een fusie van de OCMW's en de gemeenten in Vlaanderen

PDF

Woningkrediet in 10 minuten bij KBC-CBC! Echt?

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2018

2018

PDF

Hervorming van het successierecht: wat zijn de gevolgen voor reservataire erfgenamen?

PDF

De AVG en de OCMW's: bedreiging of kans?

PDF

Nieuws voor de fiscale schulden

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2017

PDF

De verdwijning van de notie "koopman" : Welke impact heeft dit op de collectieve schuldenregeling ?

2017

PDF

Naar en plan om collectieve schuldenregeling naar de vredegerechten over te hevelen ?

PDF

Analyse van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren eind juni 2017: steeds minder gevallen van problematische schulden?

PDF

Naar striktere criteria voor de toegang tot hypothecair krediet: redenen en gevolgen

PDF

Mozzeno: iets nieuws op de markt van het consumentenkrediet?

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast in 2016: analyse van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

2016

PDF

De nieuwe strategie voor de invordering van belastingschulden zorgt voor problemen bij de schuldbemiddelaars

PDF

De schuldbemiddeling: een stresserende beroepsactiviteit? De ervaring van de maatschappelijk werkers, de juristen en de advocatenbemiddelaars

PDF

Reflectie over de gezondheid van mensen met een overmatige schuldenlast

PDF

Professionele schuldbemiddelaars: uiteenlopende trajecten, motieven en ambities

PDF

Interprofessionele relaties tussen schuldbemiddelaars en bepaalde actoren uit de sector

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast eind juni 2016: naar een trendbreuk in de evolutie van de overmatige schuldenlast?

PDF

Schuldbemiddeling: welke moeilijkheden ervaren de professionals (maatschappelijk werkers, juristen en advocaten)?

PDF

Evolutie van de gegevens over 2015 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren: een forse stijging van de toegekende hypothecaire kredieten en een schuchtere ommekeer van de trend betreffende overmatige schuldenlast

2015

PDF

Personen die een beroep doen op een erkende instelling voor schuldbemiddeling in België: profielen en regionale specificiteiten

PDF

Advocaten die in schulden bemiddelen en erkende instellingen voor schuldbemiddeling in België: profielen en regionale specificiteiten

PDF

Jongeren en hun financiële moeilijkheden

PDF

Moet de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bijkomende gegevens registreren?

PDF

Personen in collectieve schuldenregeling (CSR) in België: profielen en regionale aspecten

PDF

Analyse van het Observatorium Krediet en Schuldenlast betreffende het artikel van professor Nancy Huyghebaert met als titel 'Studie naar het belang van het consumentenkrediet en het hypothecair krediet voor de Belgische economie'

PDF

Krediet en financiële problemen: welk verband met armoede?

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast : Belangrijkste evoluties van de centrale voor kredieten aan particulieren tot eind juni 2015

PDF

Ontwikkelingen afgeleid uit de gegevens voor 2014 van de Centrale voor Kredieten: scherpe stijging van het aantal toegekende hypothecaire kredieten en almaar meer betalingsachterstand

2014

PDF

Nieuwe bevoegdheden voor de vrederechter en de rechtbank van koophandel

PDF

Krediet and overmatige schuldenlast : belangrijkste evoluties van de Centrale voor Krediet aan particulieren tot eind juni 2014

PDF

Nieuw inzake de aanvaarding of de weigering van een erfenis

PDF

De wettelijke bepalingen betreffende het krediet worden gecodificeerd!

PDF

Evolutie van de gegevens 2013 van de Centrale voor Kredieten: Een licht herstel van het consumentenkrediet, maar steeds meer wanbetalingen

PDF

Hervorming van de Dienst van alimentatievorderingen niet zonder gevolgen voor de collectieve schuldenregeling!

2013

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren tot eind juni 2013

PDF

Ben ik gebonden door een consumentenkredietovereenkomst die ik niet getekend heb?

PDF

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen?

2012

PDF

Collectieve schuldenregeling - kroniek rechtspraak (2004-2008)

PDF

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste ontwikkelingen in 2011

2011

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste ontwikkelingen in 2010

2010

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste trends tijdens het eerste kwartaal van 2010