Filteren

2022

PDF

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2021

PDF

Krediet en (overmatige) schuldenlast: een terugblik op 2021

PDF

Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS): uitbreiding naar relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) is nefast voor consu-mentenbescherming en past niet in de strijd tegen overmatige schuldenlast

2021

PDF

Krediet en schuldenlast: een terugblik op het jaar 2020

PDF

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2020

PDF

Procedure van gerechtelijke reorganisatie 'Covid-versie': een echte doorbraak?

PDF

Covid-19, recto-verso : "winnaars" en "verliezers"

PDF

Voor een algehele hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling

PDF

Voor een globale hervorming van de schuldinvorderingsprocedure

PDF

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

2020

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2019

2019

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2018

PDF

Woningkrediet in 10 minuten bij KBC-CBC! Echt?

PDF

Naar een fusie van de OCMW's en de gemeenten in Vlaanderen

PDF

Memorandum van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

2018

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op 2017

PDF

Nieuws voor de fiscale schulden

PDF

De verdwijning van de notie "koopman" : Welke impact heeft dit op de collectieve schuldenregeling ?

PDF

De AVG en de OCMW's: bedreiging of kans?

PDF

Hervorming van het successierecht: wat zijn de gevolgen voor reservataire erfgenamen?

2017

PDF

Naar en plan om collectieve schuldenregeling naar de vredegerechten over te hevelen ?

PDF

Analyse van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren eind juni 2017: steeds minder gevallen van problematische schulden?

PDF

Naar striktere criteria voor de toegang tot hypothecair krediet: redenen en gevolgen

PDF

Mozzeno: iets nieuws op de markt van het consumentenkrediet?

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast in 2016: analyse van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

2016

PDF

Reflectie over de gezondheid van mensen met een overmatige schuldenlast

PDF

De nieuwe strategie voor de invordering van belastingschulden zorgt voor problemen bij de schuldbemiddelaars

PDF

Schuldbemiddeling: welke moeilijkheden ervaren de professionals (maatschappelijk werkers, juristen en advocaten)?

PDF

Evolutie van de gegevens over 2015 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren: een forse stijging van de toegekende hypothecaire kredieten en een schuchtere ommekeer van de trend betreffende overmatige schuldenlast

PDF

Interprofessionele relaties tussen schuldbemiddelaars en bepaalde actoren uit de sector

PDF

De schuldbemiddeling: een stresserende beroepsactiviteit? De ervaring van de maatschappelijk werkers, de juristen en de advocatenbemiddelaars

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast eind juni 2016: naar een trendbreuk in de evolutie van de overmatige schuldenlast?

PDF

Professionele schuldbemiddelaars: uiteenlopende trajecten, motieven en ambities

2015

PDF

Jongeren en hun financiële moeilijkheden

PDF

Advocaten die in schulden bemiddelen en erkende instellingen voor schuldbemiddeling in België: profielen en regionale specificiteiten

PDF

Personen die een beroep doen op een erkende instelling voor schuldbemiddeling in België: profielen en regionale specificiteiten

PDF

Moet de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bijkomende gegevens registreren?

PDF

Personen in collectieve schuldenregeling (CSR) in België: profielen en regionale aspecten

PDF

Ontwikkelingen afgeleid uit de gegevens voor 2014 van de Centrale voor Kredieten: scherpe stijging van het aantal toegekende hypothecaire kredieten en almaar meer betalingsachterstand

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast : Belangrijkste evoluties van de centrale voor kredieten aan particulieren tot eind juni 2015

PDF

Krediet en financiële problemen: welk verband met armoede?

PDF

Analyse van het Observatorium Krediet en Schuldenlast betreffende het artikel van professor Nancy Huyghebaert met als titel 'Studie naar het belang van het consumentenkrediet en het hypothecair krediet voor de Belgische economie'

2014

PDF

De wettelijke bepalingen betreffende het krediet worden gecodificeerd!

PDF

Hervorming van de Dienst van alimentatievorderingen niet zonder gevolgen voor de collectieve schuldenregeling!

PDF

Nieuw inzake de aanvaarding of de weigering van een erfenis

PDF

Nieuwe bevoegdheden voor de vrederechter en de rechtbank van koophandel

PDF

Evolutie van de gegevens 2013 van de Centrale voor Kredieten: Een licht herstel van het consumentenkrediet, maar steeds meer wanbetalingen

PDF

Krediet and overmatige schuldenlast : belangrijkste evoluties van de Centrale voor Krediet aan particulieren tot eind juni 2014

2013

PDF

Krediet en overmatige schuldenlast: belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren tot eind juni 2013

PDF

Ben ik gebonden door een consumentenkredietovereenkomst die ik niet getekend heb?

PDF

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen?

2012

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste ontwikkelingen in 2011

PDF

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

PDF

Collectieve schuldenregeling - kroniek rechtspraak (2004-2008)

2011

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste ontwikkelingen in 2010

2010

PDF

Problematische schulden en overmatige schuldenlast: belangrijkste trends tijdens het eerste kwartaal van 2010