Onze preventieacties

Het Observatorium draagt bij aan de preventie van problematische schuldenlast en van overmatige schuldenlast dankzij de steun van Wallonië en van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Die preventie neemt verscheidene vormen aan:

  • de organisatie van campagnes en acties ter voorkoming van overmatige schuldenlast ten behoeve van verschillende doelgroepen, zoals schakelpersonen, jongeren, het publiek van omschakelingscellen en de gezinnen die het meest kwetsbaar zijn voor de risico’s van overmatige schuldenlast;
  • het ontwikkelen van tools;
  • het feeden en beheren van de e-portaalsite van Wallonië over overmatige schuldenlast;
  • het verstrekken van juridisch advies (via e-mail of telefoon) voor mensen die te kampen hebben met financiële moeilijkheden of die te maken hebben met overmatige schuldenlast.

 In het kader van de programmatie 2021-2027 van het ESF werkt het Observatorium ook aan een specifiek project over het hele Waalse grondgebied.

U woont in Vlaanderen en U wilt een actie van schuldenlastpreventie organiseren ? Contacteer Budgetinzicht – Preventie en ondersteuning van budget- en schuldproblematiek

U kunt ook kennis maken met onze brochures (in Franstalig) door te klikken op de bijhorende links:

                   

 

Specifiek advies:

         

 

Zelfstandigen brochure :