Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar

B.S. 31.12.1998, blz. 41935

Domein

Collectieve schuldenregeling

Wetgeving

Besluit

Datum

18/12/1998

Taal

fr, nl

Samenvatting