Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

B.S. 31.07.1998, blz. 24613

Domein

Collectieve schuldenregeling

Wetgeving

Wet

Datum

05/07/1998

Taal

fr, nl

Samenvatting