H.J.E.U. (10e k.), 17 maart 2016 (C-613/15)

Domein

Hypothecair krediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

17/03/2016

Taal

fr

Samenvatting

Hypothecair krediet - Overeenkomst tussen consumenten en professionals - Oneerlijk beding - Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen - Beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)