Arbrb. Gent (afd. Oudenaarde, 7e k.), 10 februari en 9 november 2016 (A.R. 15/726/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

09/11/2016

Taal

nl

Samenvatting

Eigenaar van een onroerend goed - Schatting van de prijs van het onroerend goed - Raming van het bedrag van de schuldenlast - Verkoop van het onroerend goed - Terugbetaling van de volledige actuele schuldenlast - Aanzienlijk restbedrag - Bedreiging voor de menselijke waardigheid - Neen - Duurzaam en structureel karakter van de schulden - Neen - Toelaatbaarheid - Neen.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)