Actualités

Volgende colloquium

Colloquium "Verantwoord consumentenkrediet : doel bereikt ?"

De volgende colloquium van het Observatorium vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel (Nationale Bank van België). Klik hieronder voor informatie, programma en inschrijving.

zie

Persbericht

De nieuwe wet "Schulden van de consument"

Naar aanleiding van de stemming over de nieuwe wet "Schulden van de consument" hebben het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, SAM, Steunpunt Mens en Samenleving en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een persbericht gereageerd.

zie

Persbericht

Update lijst onbeslagbare goederen

Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, SAM, Steunpunt Mens en Samenleving en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een persbericht hebben een persbericht opgesteld over de wijziging van de lijst onbeslagbare goederen waarover op donderdag 30 maart 's avonds is gestemd.

zie

Advies

Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS): uitbreiding naar relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) is nefast voor consu-mentenbescherming en past niet in de strijd tegen overmatige schuldenlast

zie

Advies

Voor een algehele hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling

zie

Advies

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

zie

Advies

Voor een globale hervorming van de schuldinvorderingsprocedure

zie

Analyse

Minnelijke schuldbemiddeling : Bevindingen en aanbevelingen

zie