Actualités

Advies

Procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS): uitbreiding naar relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) is nefast voor consu-mentenbescherming en past niet in de strijd tegen overmatige schuldenlast

zie

Analyse

Overzicht van de wetgevende actualiteit 2021

zie

Advies

Voor een algehele hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling

zie

Advies

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

zie

Advies

Voor een globale hervorming van de schuldinvorderingsprocedure

zie

Analyse

Procedure van gerechtelijke reorganisatie 'Covid-versie': een echte doorbraak?

zie

Analyse

Minnelijke schuldbemiddeling : Bevindingen en aanbevelingen

zie