XXVde jaarlijks colloquium : De schuldbemiddelaar: een speler met verschillende facetten

Het Observatorium wijdte dit jaar zijn colloquium aan de professionele schuldbemiddelaar: maatschappelijk werkers, juristen en advocaten.

Het werk van de schuldbemiddelaar is veelzijdig. Komt deze veelzijdigheid tot uiting in de verschillende werkwijze tussen de procedure van collectieve schuldenregeling en de niet-gerechtelijke schuldbemiddeling, of al naargelang het gaat om een ambtenaar van justitie of om een maatschappelijke dienst? Welke originele methodes hebben de beoefenaars ontwikkeld? Heeft de uitvoering van de verschillende taken van de bemiddelaar tot controverses geleid? Dit zijn enkele van de vragen die tijdens dit colloquium gesteld en besproken worden.

De schuldbemiddelaar is de schakel tussen de vele personen of instellingen die betrokken zijn bij de problematiek van de overmatige schuldenlast: de schuldenaar, zijn schuldeisers en de borgen maar ook de magistraten, de notarissen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders die het bestand van berichten beheert, de maatschappelijke diensten, enz. Het is dan ook aangewezen om na te gaan op welke wijze deze relaties georganiseerd worden en hoe ze door de bemiddelaar worden ervaren.

Het colloquium heeft ook aandacht besteden aan de, soms zeer uiteenlopende, beroepsloopbanen van de schuldbemiddelaars. Deze kunnen verschillende aspiraties hebben en al dan niet een toekomst in de professionele sector van de schuldbemiddeling plannen.

Tot slot wordt aandacht is besteed aan de vergoeding van de schuldbemiddelaars in het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling en aan de maatschappelijke en economische kosten en baten van de schuldbemiddeling. We hebben  het over de verschillen tussen het ene gerechtelijk arrondissement en het andere bij de vaststelling van de kosten en de erelonen van de schuldbemiddelaar en over de praktijken inzake de betaling ervan. We hebben ook proberen om na te gaan welke kosten de schuldbemiddeling voor haar alle partijen en voor de overheid met zich meebrengt en zullen trachten deze kosten te vergelijken met de baten van de schuldbemiddeling voor de betrokkenen en voor de samenleving als geheel.

 

Documenten