XXIVde colloquium : Personen in financiële moeilijkheden: profielen?

De personen met overmatige schuldenlast of met grote financiële aspecten moeilijkheden worden vaak voorgesteld als een homogene groep. Financiële moeilijkheden en schuldenlast kunnen echter van zeer verschillende oorsprong en aard zijn. Bovendien is het zo dat huishoudens
onder gelijkaardige omstandigheden niet allemaal dezelfde kwetsbaarheid vertonen tegenover economische wisselvalligheden.
Gezien deze vaststellingen heeft het Observatorium zijn colloquium willen organiseren rond de vraag welk profiel personen in financiële moeilijkheden hebben. De analyse is gebaseerd op de resultaten van niet-gepubliceerde onderzoeken die door het Observatorium werden uitgevoerd, aangevuld met gegevens die door andere deelnemers werden verzameld.
In het eerste deel van het colloquium werd nagegaan of bepaalde sociaaleconomische aspecten huishoudens kwetsbaarder maken voor overmatige schuldenlast.
Het tweede deel werd aandacht schenken aan het verband tussen overmatige schuldenlast en de kenmerken van de personen, zoals hun mate van financiële cultuur, hun kijk op krediet, het soort schuldenlast en hun gedrag als kredietnemer.
De bedoeling van al deze analyses is nuttige lessen te trekken met het oog op de preventie van overmatige schuldenlast en om huishoudens op te voeden tot een correct budgetbeheer. In de loop van de dag zullen de sprekers en de genodigden aanbevelingen
doen.

Documenten