XXIIde colloquium : Het consumentenkrediet 1991 - 2011

De wet op het consumentenkrediet bestaat twintig jaar. De wet, die inspeelt op alle stappen van de kredietrelatie, van de publiciteit tot de wanbetaling, wilde zowel de overmatige schuldenlast voorkomen als de markt reguleren.
Het colloquium wilde evalueren op welke manier de initiële doelstellingen van de wet konden worden verwezenlijkt, hoe de wet een plaats heeft gevonden in het dagelijkse leven van de veldactoren en welke de belangrijkste bekommernissen van die veldactoren zijn en blijven.

Het krediet, motor van de economie en welzijnmaker, kan ook groot onheil uitlokken. Hoe men dit onheil vermijdt en tegelijk ook de economische ontwikkeling bevordert, blijft een prangend actuele vraag. 

Documenten