Europees Colloquium "Krediet aan particulieren in crisistijd: van uitdagingen naar oplossingen"

Krediet is noodzakelijk voor de werking van verschillende componenten van onze samenleving, zoals overheidsdiensten, ondernemingen of huishoudens. De crisis, die onze economieën zo moeilijk kunnen beteugelen, toont aan dat het slecht inschatten van de risico's die gepaard gaan met de leningsactiviteit en het verkeerd beoordelen van de terugbetalingcapaciteiten van de leners kettingreacties kan veroorzaken en de groei in een groot deel van de wereld in gevaar kan brengen. Tegenover de omvang van deze crisis hebben de overheden een beroep moeten doen op uitzonderlijke maatregelen, waarvan het niet zeker is dat ze ook op hun beurt geen problemen zullen veroorzaken.

Dit colloquium, dat door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt georganiseerd, heeft de rol van het krediet in het ontstaan van de crisis en de daaruit te trekken lessen verder onderzoekt.

De analyse van de oorsprong van de crisis wordt geïllustreerd met een film van Jean-Stéphane Bron die getuigenissen van de markt van rommelhypotheken in de Verenigde Staten heeft verzameld en ze in een fictief proces met elkaar confronteert.
Volgens de volkswijsheid is voorkomen beter dan genezen. Wij zullen dan ook de elementen van de regulering van de kredieten aan particulieren bestuderen om te voorkomen dat vroegere fouten worden herhaald. Achtereenvolgens bestuderen we de aspecten met betrekking tot de kredietwaardigheid van de kredietnemers, de spreiding van het insolvabiliteitsrisico van de debiteur, de noodzaak van een specifieke regeling van bepaalde krediettypes of van in bepaalde omstandigheden geleende kredieten, evenals het kader waarin de markt van het hypothecair krediet zich zou moeten ontwikkelen.