XVIIIe colloquium : Collectieve schuldenregeling 1998-2008

Op zijn XVIIIe jaarlijks colloquium wenste het Observatorium Krediet en Schuldenlast naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de wet op de collectieve schuldenregeling dieper in te gaan op de bekommernissen en de verwachtingen die aan de basis liggen van deze procedure, op de moeilijkheden die uit de toepassing ervan blijken, op de verbeteringen die eruit zijn voortgevloeid en er nog uit kunnen voortvloeien, en op de lering die de hoofdrolspelers, of het nu gaat om schuldenaars, schuldeisers, schuldbemiddelaars of magistraten, eruit hebben getrokken.

Het ging er dus om de balans op te maken van de doelstellingen van de wet. Door een transversale lezing van de wet, van de rechtspraak en van de parlementaire voorbereiding gaan we bekijken op welke manier deze bekommernissen en problemen via de toepassing van de wet werden benaderd, en welke vragen nog open blijven.
Gerichte illustraties werd de kadertoespraken van het colloquium kracht zijn bijzetten.
Deze dag was eveneens een uniek trefpunt  waar deskundigen uit de sociale, gerechtelijke, en academische milieus alsook uit het verenigingsleven van gedachten kunnen wisselen.

Documenten