XXVIIIde colloquium : De collectieve schuldenregeling, de uitdagingen van morgen

In 2018 bestaat de wet betreffende de collectieve schuldenregeling 20 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag laatte het Observatorium mensen aan het woord die beroepsmatig bij de toepassing van de wet zijn betrokken. Het jaarlijkse colloquium gaat in op de meest recente tendensen qua multidisciplinaire benadering. Het is de bedoeling om eventuele evoluties voor te stellen en aanbevelingen in die richting te formuleren.

Documenten