Sources statistiques

FBP

Het Federaal Planbureau maakt studies en vooruitzichten over kwesties die vallen onder het economische, sociale en milieubeleid en bestudeert de integratie ervan in een perspectief van duurzame ontwikkeling. Het FPB publiceert onder meer economische, sociale en milieugerelateerde indicatoren en statistische beschrijvingen van de Belgische economie.

CKP

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) registreert alle kredieten die voor privédoeleinden zijn afgesloten door natuurlijke personen, alsook de eventuele wanbetalingen in het kader van die kredieten. Ze beschikt over de volledige gegevens voor de Belgische kredietmarkt, wat veel analyses mogelijk maakt. De gegevens zijn elke maand beschikbaar, opgedeeld per gewest, provincie en gemeente. Een keer per jaar maakt de Centrale grondiger analyses in het kader van haar Statistisch jaarverslag dat in de maand januari wordt gepubliceerd.

De CKP publiceert eveneens maandgegevens over de collectieve schuldregelingen.

CWaPE 

De Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) publiceert een jaarverslag over de evolutie van de energiemarkt in Wallonië (gas en elektriciteit). Dat verslag levert indicaties op over het aantal Walen dat betrokken is bij financiële moeilijkheden die te maken hebben met energiekosten.

European Mortgage Federation - European covered bond council 

Hypostat is een rapport dat wordt gepubliceerd door de European Mortgage Federation - European covered bond council (EMF-ECBC). Het peilt naar de evoluties op de vastgoedmarkt en in het hypothecair krediet. De analyse strekt over 36 landen (EU28, Australië, Brazilië, IJsland, Japan, Noorwegen, Rusland en de VS). Wie toegang wil krijgen tot het verslag, moet zijn of haar contactgegevens invullen.

Eurostat 

Eurostat publiceert de gegevens in verband met de EU-SILC enquête. Het betreft hier statistieken van de Europese Unie over het inkomen en de leefomstandigheden.

IWEPS 

Het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) is een openbare wetenschappelijke instelling die ondersteuning biedt bij de besluitvorming voor overheden. WalStat is de portaalsite ervan met lokale statistische informatie over Wallonië.

NBB 

De Nationale Bank van België (NBB) beschikt over een online database met gedetailleerde macro-economische statistieken. Het gaat om maand-, kwartaal-, semester- of jaargegevens.

OESO

OESO.Stat is een online platform dat de statistische databases van de OESO bundelt. Men vindt er onder meer economische indicatoren, gegevens in verband met de koopkracht en met de arbeidsmarkt.

OKS

Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast (OKS) voert elk jaar een peiling uit bij de door het Waalse Gewest erkende diensten voor schuldbemiddeling. Het Observatorium publiceert een jaarrapport met als titel “Prévention et traitement du surendettement en Wallonie” (Preventie en aanpak van overmatige schuldenlast in Wallonië”), dat onder meer statistieken voorstelt over het profiel van de Waalse gezinnen in schuldbemiddeling.

SAM 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving voert elk jaar een enquête uit bij de instellingen die door de Vlaamse Gemeenschap zijn erkend voor schuldbemiddeling. De vzw publiceert jaarlijks een rapport met als titel “Vlaamse gezinnen in budget -en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens”. Ze publiceert periodiek ook een ander rapport, nl. “Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening”, met onder meer statistieken over het profiel van de Vlaamse gezinnen in schuldbemiddeling.

Steundienst van het College van hoven en rechtbanken

De steundienst van het College van hoven en rechtbanken publiceert een jaarverslag over de activiteit van de arbeidshoven en rechtbanken.

SIBELGA 

SIBELGA is de beheerder van de distributienetwerken van elektriciteit en gas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sibelga publiceert jaarlijks een verslag over de evolutie van de energietoestand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FOD Financiën - AA Inning en Invordering

De FOD Financiën – AA Inning en Invordering publiceert jaarlijks:

  • gegevens over de DAVO;
  • statistieken in verband met de fiscale schulden.

SPGE 

De Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) publiceert een jaarverslag over het sociaal waterfonds dat tussenbeide kan komen in de betaling van de waterrekeningen van consumenten met betaalmoeilijkheden.

POD Maatschappelijke integratie

De POD Maatschappelijke integratie publiceert regelmatig statistieken, onder meer in verband met de maatschappelijke integratie en de armoede.

Statbel 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, samenleving en territorium.

De online database ervan, be.STAT (Algemene directie Statistiek van de FOD Economie - Statistics Belgium) maakt het mogelijk om heel wat variabelen te kruisen. Aangezien de gegevens van zeer uiteenlopende aard zijn, kan de frequentie ervan zeer verschillen. Doorgaans zijn het maand-, kwartaal-, semester- of jaargegevens.

Men vindt er onder meer gegevens van de enquête over het budget van de gezinnen, over het risico op armoede of ook over de kredietdoelen.

BVK

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vergaart gegevens bij de kredietverstrekkers die lid zijn van de vereniging. De 57 leden (op 31/12/2016) vertegenwoordigen respectievelijk 95% van de Belgische markt voor consumptiekrediet en 90% voor hypothecair krediet. De gegevens worden per kwartaal gepubliceerd en de BVK verzorgt ook een gedetailleerd jaarverslag.

VREG 

De Vlaamse Regulator van de energiemarkt (VREG) publiceert jaarlijks verschillende statistieken, onder meer over de financiële moeilijkheden die verbonden zijn aan de energielasten van de Vlaamse gezinnen.