Berekening van het rentebedrag (Lineaire méthode)

Vermeld hierna de nodige informatie voor de berekening