Welke afkortingen worden er gebruikt?

Op dit platform vindt u een reeks van afkortingen die doorgaans worden gebruikt in een juridische context. Gemakshalve vindt u hieronder een toelichting en een overzicht ervan:  

 • De titel van een gerechtelijke beslissing wordt als volgt voorgesteld :
  • trav. Liège, div. Liège (14e ch.), 21 janvier 2017 (R.G. 15/1299/B)
  • Luik (afd. Luik, 14e k.), 21 januari 2017 (AR 15/1299/B)
 • Ontleding :
  • “Trib. Trav.” of “Arbrb.” = rechtbank
  • “Liège” of “Luik” = arrondissement
  • “Div. Liège” of “afd. Luik” = afdeling
  • “14e” of “14e k.” = kamer
  • “21 janvier 2017” of “21 januari 2017” = datum van de beslissing
  • “R.G. 15/1299/B” of “AR 15/1299/B” = rolnummer
 • Afkortingen  :
Afkorting Betekenis
k. kamer
afd. afdeling
A.R.

algemene rol

Burg. rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke kamer
Arrondrb.

arrondissementsrechtbank

Arbrb. arbeidsrechtbank
Ondernemingsrb. Ondernemingsrechtbank
Cass. Hof van Cassatie
Kh. Rechtbank van koophandel
Grondwettelijk Hof GwH
Antwerpen, Brussel, Gent… Hof van beroep Antwerpen, Brussel, Gent…
H.J.E.U. Hof van Justitie van de Europese Unie
Arbh. arbeidshof
Vred. vredegerecht