Welke soorten documenten kunt u er vinden?

Welke “wetgeving” kunt u op het platform vinden?

Deze rubriek omvat de belangrijkste wetteksten in elk van de drie gekozen thema’s.  

Welke “analyse en commentaar” kunt u op het platform vinden?

Deze rubriek bevat artikelen die zijn opgesteld door de teamleden van het Observatorium Krediet en Schuldenlast. U vindt er ook analyses van onuitgegeven rechtspraak van de hand van specialisten in de verschillende thema’s die op het platform aan bod komen (magistraten, advocaten, universiteitsdocenten enz.).

Welke “rechtspraak” kunt u op het platform vinden?

Om de drie behandelde thema’s uit te diepen, werd er geput uit de volgende rechtspraken: 

  • Hof van Justitie van de Europese Unie, Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie;
  • Franstalige en Nederlandstalige arbeidshoven en arbeidsrechtbanken;
  • vredegerechten en rechtbanken van eerste aanleg.

De rechtspraak behandelt de periode van 2015 tot nu.

Welke “modellen van verzoekschrift” kunt u op het platform vinden?

Deze rubriek bevat modellen van verzoekschrift die nuttig zijn voor de professionals in de schuldbemiddeling. Doorgaans zijn ze beschikbaar in word-formaat, zodat u ze meteen kunt gebruiken. Het kan gebeuren dat een document opent met de melding “alleen lezen”. In dat geval volstaat het dit document op uw eigen computer op te slaan en het naderhand volgens uw wensen aan te passen.