Welke maatregelen werden er genomen om de wettelijke normen van de GDPR na te leven?

Bewaring en opslag van de vertrouwelijke gegevens

In lijn met de GDPR-normen worden de jurisprudentiële beslissingen:

 • op een beveiligde manier vergaard en opgeslagen (“papieren” versie achter slot en beveiligde toegang tot de digitale versie);
 • geanonimiseerd vóór elke verspreiding, zowel intern als extern.

Om te beantwoorden aan de GDPR-normen:

 • worden de ontvangen beslissingen systematisch geanonimiseerd (zie anonimiseringsmethode infra);
 • een slotvaste kast die toegankelijk is voor de verantwoordelijke die wordt aangeduid door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), wordt gebruikt voor het bewaren van de te anonimiseren “papieren” beslissingen;
 • een digitaal repertorium, dat alleen toegankelijk is voor de verantwoordelijke die wordt aangeduid door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), wordt gebruikt voor het bewaren van de te anonimiseren digitale beslissingen op onze AVG-compliant server;
 • zodra ze zijn geanonimiseerd, worden de originelen van de beslissingen vernietigd (verwijderd van de server en/of verbrand).

Anonimiseringsmethode

Worden anoniem gemaakt :

 • de namen en voornamen van particulieren en schuldeisers;
 • de dagen en de maanden van de geboortedatum;
 • de advocaten, de advocaten-schuldbemiddelaars, de schuldbemiddelingsdiensten, de griffiers alsook alle vrije beroepen;
 • alle identificeerbare geografische gegevens (adressen, steden, kadastrale leggers enz.);
 • alle bankgegevens (bankrekeningnummer, nummer van kredietovereenkomst, enz.);
 • alle bijzondere identificeerbare verwijzingen;
 • de repertoriumnummers;
 • de merken (van voertuigen, van financiële producten enz.).

 

Afkortingen die worden gebruikt om de betrokken partijen te identificeren :

De heer / Mevr. Dupont De h. / Mevr. X., X1, X2, X3, X4, …
Meester Henri Xavier Me Ad., Ad1, Ad2, …, Advocaat
Bemiddelaar: Me Charles Dupont Schuldbemiddelaar: Me Md., Md1, Md2, …
Bemiddelaar: OCMW van … / Vzw Schuldbemiddelaar: Md., Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn / Vzw
Gerechtsdeurwaarder Charles Dupont Hj., Hj1, Hj2, …, Gerechtsdeurwaarder
NotarisDupont Nt., Nt1, Nt2, …, Notaris
AXA Verzekeringen AS., AS1, AS2, Verzekeringsmaatschappij
Handelsvennootschappen in het algemeen S., S1, S2, S3, …, Handelsvennootschap
Proximus, Mobistar, Voo, … T., T1, T2, …, Telecommunicatiebedrijf
VZW Observatorium voor Krediet Vzw, Vzw1, Vzw2, …, Vereniging zonder winstoogmerk
F.O.D. Financïen A., A1, A2, A3…, Belgische Staat, F.O.D. Financiën (betrokken administratie indien gepreciseerd)
Gemeentebestuur van … A., A1, A2, A3, …, Gemeentebestuur
Alle federale / gefedereerde entiteiten A., A1, A2, A3, … (de betrokken administratie preciseren)
Christelijke Mutualiteit M., M1, M2, …, Mutualiteit 
Algemeen Belgisch Vakverbond St., St1, St2, Vakbondsorganisatie
S.A. Electrabel, INASEP E., E1, E2, …, Energieleverancier
Ziekenhuis, Laboratorium H., H1, H2, H3, …, Medische, paramedische en ziekenhuissector in het algemeen
Intrum justitia, EOS Aremas Belgium R., R1, R2, …, Incassobedrijf
Cofidis, Eurofinance, Cetelem, … C., C1, C2, …, Kredietinstelling, kredietverzekeraar of kredietbemiddelaar 
ING, BNP Fortis Parisbas… B., B1, B2, B3, …, Bank
Schoolinstelling Ec., schoolinstelling
Sociale verzekeringskas SL., Sociale verzekeringskas