Welke verzamelmethode werd er gehanteerd?

Hoe werden de wetteksten vergaard?

De vergaring van de Belgische en Europese wetteksten gebeurt aan de hand van een dagelijkse juridische monitoring. We raadplegen de officiële website van de verschillende wetgevende organen (Belgisch Staatsblad, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Waals Parlement, Europees parlement).

Welke gegevens uit de rechtspraak worden vergaard?

 • Hof van Justitie van de Europese Unie, Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie

De arresten die worden uitgesproken door het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie worden verzameld aan de hand van een regelmatige raadpleging van hun officiële websites.

 • Franstalige en Nederlandstalige arbeidshoven en arbeidsrechtbanken

De rechtspraak wordt op regelmatige basis vergaard:

  • hetzij door toezending (per maand of per kwartaal) door magistraten (en griffies) en door advocaten-schuldbemiddelaars;
  • hetzij door een fysieke vergaring door het Observatorium Krediet en Schuldenlast binnen de verschillende afdelingen van de hoven en rechtbanken.  Deze vergaring gebeurt door het juridische team op basis van de volgende criteria:
   • pedagogische inbreng;
   • meerderheidsstrekking;
   • minderheidsstrekking;</Li<
   • juridisch-technische punten;
   • eigenheid van een dossier enz.
 • De vredegerechten en de rechtbanken van eerste aanleg

Rekening houdend met het grote aantal rechtbanken waaruit de vredegerechten en rechtbanken van eerste aanleg bestaan, is het momenteel onmogelijk om ter plaatse beslissingen te vergaren. In het kader van bevoorrechte contacten zijn er echter wel magistraten die ons interessante vonnissen meedelen.