Over welke zoekmethode beschikt u?

Elk document heeft :

 • een domein,
 • een reeks trefwoorden (minimum 3);
 • een samenvatting in de vorm van trefwoorden of doorlopende tekst.

Bepaalde aanverwante documenten (een beslissing en een commentaar bijvoorbeeld) worden gekoppeld via het veld “gelinkte documenten”, waardoor men kan schakelen tussen de documenten.   

Zoeken gebeurt vlot via de volgende velden (die men niet noodzakelijkerwijze allemaal moet invullen) :

 • NL/FR : dit veld bepaalt de taal van het gezochte document. U kunt kiezen tussen Nederlands (NL) of Frans (FR).
 • Domein : dit veld bepaalt het behandelde thema:
  • Consumentenkrediet
  • Hypothecair krediet
  • Collectieve schuldenregeling
 • Soort wetgeving : dit veld geldt specifiek voor het soort document “wetgeving en parlementaire werkzaamheden”. U kunt kiezen tussen:
  • Wet
  • Besluit
  • Gerechtelijk Wetboek
  • Burgerlijk Wetboek
  • Wetboek van Economisch Recht
  • Advies
 • Rechtsmacht : dit veld geldt specifiek voor het soort document “Rechtspraak”. Het bundelt de volgende hoven en rechtbanken:
  • Grondwettelijk Hof
  • Hof van Cassatie
  • Hof van beroep
  • Arbeidshof
  • Vredegerecht
  • Ondernemingsrechtbank
  • Arbeidsrechtbank
  • Rechtbank van eerste aanleg
  • Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Arrondissementsrechtbank
 • Titel/AR/Plaats :  aan de hand van dit veld kan men zoeken in de titel van documenten aan de hand van een of meerdere woorden, op rolnummer of op rechtsgebied (bv. : Charleroi).

Opmerking: voor een correcte zoekopdracht moet u minstens een deel van de titel vermelden:

  • “misbruik van vertrouwen” zal wél tot een resultaat leiden, maar niet “misbruik vertrouwen”
  • het algemene rolnummer kan op verschillende manieren worden opgezocht: A.R. 16/965/B, 16/965, 965/B enz.
  • wat de rechtspraak betreft, verwijzen we naar de rubriek met de afkortingen
 • Auteur : dit veld geldt voor het type document “analyse en commentaar” en zorgt ervoor dat men een artikel kan zoeken op de naam van de auteur. Het veld is zo gecodeerd: Naam Voornaam.
 • Datum : dit veld verwijst naar de publicatiedatum van een document, de uitspraak van een vonnis enz. Twee mogelijkheden :
  • per nauwkeurige kalenderdatum (bv. : 06/06/2018);
  • per jaar.
 • Sleutelwoorden :
   • Rangschikking volgens trefwoorden; voorstel van tags volgens de opgezochte woorden;
   • Men kan een automatische zoekopdracht op een tag creëren door erop te klikken. De zoekmotor creëert dan een nieuwe zoekopdracht met de geselecteerde tag.
 • Zoekgeschiedenis : de laatste tien zoekopdrachten worden geregistreerd in de cookies van uw browser. Op die manier kunt u onmiddellijk de resultaten van een vorige opzoeking terugvinden.