H.J.E.U. (3e k.), 9 november 2016 (C-42/15)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

09/11/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Overeenkomst voor consumentenkrediet - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2008 inzake overeenkomsten voor consumentenkrediet - Overeenkomst op papier of een duurzame drager - Interpretatie - In de overeenkomst te vermelden elementen - Verplichte informatie - Informatie die invloed op de inzet hebben kan - Aflossingstabel - Looptijd - Verplicht - Nee - Aflossing in kapitaal - Verplicht - Nee.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)