JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
8 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

Arbh. Luik (afd. Namen, 7de k.), 10 januari 2019 (AR 2017/AN/144)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

10/01/2019

Taal

fr

Samenvatting

Demande de décharge - Article 1675/16bis CJ - Qualité de sûreté personnelle - Absence d'engagement gratuit et d'engagement disproportionné - Qualité de codébiteur solidaire - Dette solidaire - Absence de décharge

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen, 10de k.), 18 juni 2019 (AR 17/825/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

18/06/2019

Taal

fr

Samenvatting

Codébiteur solidaire - Plan amiable - Remise de dettes - Absence de réserve - Article 1285 Code civil - Libération du codébiteur

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Luik (afd. Hoei, 6de k.), 16 maart 2020 (AR 18/130/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

16/03/2020

Taal

fr

Samenvatting

Plan amiable - Contredit - Dette solidaire - Remise conventionnelle - Effet à l'égard du codébiteur solidaire - Réserve du créancier - Homologation

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Bergen, 14 februari 2017 (AR 2016/RG/122)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Hof van beroep

Datum

14/02/2017

Taal

fr

Samenvatting

Hoofdelijke schuld – Terugbetaling van de schuldeisers in verhouding tot de middelen van de schuldenaars – Einde procedure – Subrogatie – Artikel 1251, 3° Burgerlijk Wetboek – Rekeningen tussen personen in schuldbemiddeling – Teruginning van de schuldvordering

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Cass., 15 mei 2017 (AR C.16.0466.F)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Hof van cassatie

Datum

15/05/2017

Taal

fr

Samenvatting

Dette solidaire - Codébiteur hors procédure - Solidarité - Remise de dettes - Article 1285, al 1er CC - Libération du codébiteur - Réserve du créancier

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Chronique n°62 - C. trav. Liège, div. Namur (7e ch.), 10 janvier 2019 (R.G. 2017/AN/144)

in les "Echos du crédit et de l'endettement n°62 (avril/mai/juin 2019), p. 21"

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

2019

Auteur

Wauthier Christelle

Taal

fr

Samenvatting

Demande de décharge - Article 1675/16bis CJ - Qualité de sûreté personnelle - Absence d'engagement gratuit et d'engagement disproportionné - Qualité de codébiteur solidaire - dette solidaire - Absence de décharge

Noot onder Cass. 15 mei 2017 - De (door)werking van art. 1285, eerste lid B.W. bij de minnelijke aanzuiveringsregeling.

in Observatorium voor Krediet en Schuldenlast. Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2017. Luik : Wolters Kluwer, 2018, blz. 380-384

Domein

Collectieve schuldenregeling

Datum

2018

Auteur

Vandenbosch Isabelle

Taal

nl

Samenvatting

In het arrest van 15 mei 2017 besliste het Hof van Cassatie dat een minnelijke aanzuiveringsregeling, binnen het kader van een collectieve schuldenregeling, die voorziet in een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding ten voordele van één van de hoofdelijke medeschuldenaars, de bevrijding van de andere schuldenaars tot gevolg heeft (tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen laatstgenoemden heeft voorbehouden).

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Noot onder Hof van Beroep Bergen dd. 14/02/2017.

in Observatorium voor Krediet en Schuldenlast. Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2017. Luik : Wolters Kluwer, 2018, blz. 380-384

Domein

Collectieve schuldenregeling

Datum

2018

Auteur

Vandenbosch Isabelle

Taal

nl

Samenvatting

Hoofdelijke schuld – Terugbetaling van de schuldeisers in verhouding tot de middelen van de schuldenaars – Einde procedure – Subrogatie – Artikel 1251, 3° Burgerlijk Wetboek – Rekeningen tussen personen in schuldbemiddeling – Teruginning van de schuldvordering

Downloadba(a)r(e) bestand(en)