JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
3 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

De absolute beoordelingsvrijheid van de rechter van oneerlijke bedingen in consumentencontracten - Quid art. 806 Ger. W. na Potpourri I

In “Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 13-16"

Domein

Hypothecair krediet

Datum

2017

Auteur

Flamend Carine, Baudts Gauthier

Taal

nl

Samenvatting

Men dient met andere woorden vast te stellen dat de doelstelling van de Richtlijn, zoals gecodificeerd in art. 6, dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden, van openbare orde is en aldus behoort tot één van de controles die werden ingebouwd in art. 806 Ger. W. In het arrest van Ibercaja Banco vs. González herbevestigt het Hof van Justitie nogmaals de verplichting van de rechter om de bescherming van de consument te verzekeren en benadrukt dat deze rechter niet kan beperkt worden in zijn taak wegens nationale regels.De rechter is aldus gehouden om de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, alsook de bepalingen aangaande onrechtmatige bedingen in het Wetboek Economisch recht, toe te passen bij verstek. Het gewijzigde art. 806 Ger. W. staat dit niet in de weg, integendeel. Ook het Belgisch Hof van Cassatie heeft al het standpunt heeft ingenomen dat art. 806 Ger. W. geen ‘carte blanche’ kan betekenen en dat kennelijk ongegronde vorderingen dienen afgewezen te worden.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (10e k.), 17 maart 2016 (C-613/15)

Domein

Hypothecair krediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

17/03/2016

Taal

fr

Samenvatting

Hypothecair krediet - Overeenkomst tussen consumenten en professionals - Oneerlijk beding - Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen - Beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 21 maart 2019 (C-590/17)

Domein

Hypothecair krediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

21/03/2019

Taal

fr

Samenvatting

Crédit hypothécaire - Directive 93/13/CEE - Champs d'application - Notion de consommateur - Notion de professionnel - Prêt octroyé par l'employeur - Qualité de l'employeur.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)