JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
5 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

Contrôle du caractère abusif des pénalités financières prévues dans le contrat de crédit

In "Observatorium Krediet en Schuldenlast, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Algrain Prescillia

Taal

fr

Samenvatting

Les décisions annotées ont le mérite de mettre en lumière quelques grands principes de la théorie des clauses abusives émanant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne appliquée à la matière du crédit à la consommation. Elles vont trop loin dans la protection du consommateur, notamment en ce qui concerne en pratique l’obligation d’information précontractuelle qui pèserait sur le prêteur de remettre au consommateur un tableau chiffré reprenant des simulations de montants dus à titre d’intérêts de retard en cas de défaut de paiement hypothétique du consommateur. L’obligation d’information précontractuelle du prêteur se verrait ainsi étendue sous le couvert de la théorie des clauses abusives. Une telle thèse serait manifestement contraire au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du prêteur en matière de crédit à la consommation, laquelle fait l’objet d’une harmonisation maximale par la Directive 2008/48/UE.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 21 april 2016 (C-377/14)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

21/04/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Insolventieprocedure - Contractuele bedingen - Oneerlijk karakter - Bevoegdheid van de rechter - Niet-uitvoering van de verbintenissen - Schadevergoeding - Onevenredig karakter - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten -Totaal kredietbedrag - Bedrag van de kredietopneming - Berekening van J.K.P. - Ambtshalve onderzoek - Burgerlijke sancties.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Lure with Bait, Strike with Chaos…Over de scheiding van kosten en krediet en de gemeenschap van schadevergoedingen

In "Observatorium Kredietrecht en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 109-114"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Vannerom Johan

Taal

nl

Samenvatting

Het arrest Radlinger heeft onmiskenbaar belangrijke gevolgen voor de Belgische praktijk. Het Hof lijkt de financiering van de kosten van het krediet door het kredietbedrag van één en dezelfde kredietovereenkomst aan banden te leggen. De draagwijdte van dit arrest beperkt zich niet tot consumentenkredieten. De notie van het JKP werd immers recent geïntroduceerd in het bijzonder hypothecair kredietrecht, waardoor het oordeel van het Hof ook daar moet toegepast worden. Het Hof bevestigde voorts dat een cumulatie van schadevergoedingsbedingen in beginsel toelaatbaar is. Een rechter moet echter bij de beoordeling van zo'n beding rekening houden met de totaliteit van schadevergoedingsbedingen die in de kredietovereenkomst zijn voorzien. Het feit dat een kredietgever in een concreet geval de rechter niet zou verzoeken om beide bedingen toe te passen, doet hieraan geen afbreuk.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Grâce-Hollogne, 9 november 2021 (A.R. 21A681)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

09/11/2021

Taal

fr

Samenvatting

Crédit à la consommation - Crédit dénoncé - Interruption et suspension de prescription pendant le RCD - Révocation - Inaction abusive du créancier durant 8 ans - Taux d'intérêts de retard usuraire et abusif - Sanction du créancier - Principal uniquement augmenté des intérêts au taux légal à dater du jugement - Non respect de l'obligation d'information et de conseil - Absence d'analyse de solvabilité - Réduction au montant emprunté - Maintien de l'échelonnement des mensualités - Exemption de la totalité des intérêts de retard

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul, 14 oktober 2015 en 8 juni 2016 (A.R. 15A55)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

08/06/2016

Taal

fr

Samenvatting

Consumentenkrediet - Lening op afbetaling - Clausule over nalatigheidsinterest - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - Informatie van de consument - Beoordeling van de kosten voor de verbintenis - Nee - Oneerlijk karakter - Ja - Burgerlijke sancties - Annulatie - Voorwaarden en termijnen - Voorafgaande termijnen - Laag voorgesteld bedrag - Nee.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)