JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
6 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

De derde-medeplichtigheid van de niet-professionele verkoper aan de schending door de kredietnemer van het beding van eigendomsvoorbehoud ten gunste van de kredietgever

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2023

Auteur

Blommaert Dominique et Algrain Prescillia

Taal

nl

Samenvatting

1. Contrat de financement d'un véhicule - Dénonciation - Qualification de l'engagement - Co-emprunteur solidaire - Demande de facilités de paiement sur plus de 25 ans - Refus 2. Clause de réserve de propriété - Véhicule introuvable - Vendu par la défenderesse en intervention forcée non contractante - Acheteur non identifié - Violation du contrat - Faute quasi-délictuelle - Demande de restitution sous astreinte - Non - Dommage consistant en la perte de la valeur du produit de la vente - Condamnation à des dommages et intérêts - Facilités de paiement - Mauvaise foi manifeste - Refus

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 21 april 2016 (C-377/14)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

21/04/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Insolventieprocedure - Contractuele bedingen - Oneerlijk karakter - Bevoegdheid van de rechter - Niet-uitvoering van de verbintenissen - Schadevergoeding - Onevenredig karakter - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten -Totaal kredietbedrag - Bedrag van de kredietopneming - Berekening van J.K.P. - Ambtshalve onderzoek - Burgerlijke sancties.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Lure with Bait, Strike with Chaos…Over de scheiding van kosten en krediet en de gemeenschap van schadevergoedingen

In "Observatorium Kredietrecht en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 109-114"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Vannerom Johan

Taal

nl

Samenvatting

Het arrest Radlinger heeft onmiskenbaar belangrijke gevolgen voor de Belgische praktijk. Het Hof lijkt de financiering van de kosten van het krediet door het kredietbedrag van één en dezelfde kredietovereenkomst aan banden te leggen. De draagwijdte van dit arrest beperkt zich niet tot consumentenkredieten. De notie van het JKP werd immers recent geïntroduceerd in het bijzonder hypothecair kredietrecht, waardoor het oordeel van het Hof ook daar moet toegepast worden. Het Hof bevestigde voorts dat een cumulatie van schadevergoedingsbedingen in beginsel toelaatbaar is. Een rechter moet echter bij de beoordeling van zo'n beding rekening houden met de totaliteit van schadevergoedingsbedingen die in de kredietovereenkomst zijn voorzien. Het feit dat een kredietgever in een concreet geval de rechter niet zou verzoeken om beide bedingen toe te passen, doet hieraan geen afbreuk.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Aalst, 13 juli 2021 (A.R. 21A301/2)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

13/07/2021

Taal

nl

Samenvatting

Crédit à la consommation - Prêt à tempérament - Codébiteurs solidaires - Acte de cession de créances - Crédit dénoncé - Clause résolutoire expresse - Validité de la résiliation - Analyse de solvabilité - Absence d'abus de droit - Respect du devoir d'information - Termes et délais

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Halle, 7 juni 2022 (A.R. 21A218)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

07/06/2022

Taal

nl

Samenvatting

Crédit à la consommation - Crédit dénoncé - Absence de clause résolutoire - Absence de conditions générales - Absence de tableau d'amortissement - Absence de décompte précis - Résiliation du contrat - Non - Restitution du véhicule - Non - Condamnation à notification de l'absence de défaut de paiement à la Centrale des crédits aux particuliers et levée de la saisie sur salaire - Astreinte

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Mol-Geel, 6 augustus 2021 (A.R. 20A1441/1)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

06/08/2021

Taal

nl

Samenvatting

1. Contrat de financement d'un véhicule - Dénonciation - Qualification de l'engagement - Co-emprunteur solidaire - Demande de facilités de paiement sur plus de 25 ans - Refus 2. Clause de réserve de propriété - Véhicule introuvable - Vendu par la défenderesse en intervention forcée non contractante - Acheteur non identifié - Violation du contrat - Faute quasi-délictuelle - Demande de restitution sous astreinte - Non - Dommage consistant en la perte de la valeur du produit de la vente - Condamnation à des dommages et intérêts - Facilités de paiement - Mauvaise foi manifeste - Refus

Downloadba(a)r(e) bestand(en)