Over het lot van de gelden op de schuldbemiddelingsrekening.

In L'Observatoire du Crédit et de l’Endettement. Annuaire Juridique du Crédit et du Règlement collectif de dettes 2017. Liège : Wolters Kluwer, 2018, pages 460-469

Domaine

Règlement collectif de dettes

Date

2018

Auteur

Van Campenhout Jo

Langue

nl

Sommaire

Over het lot van de gelden op de schuldbemiddelingsregeling en de verdeling en bestemming ervan bij het einde of stopzetting van de collectieve schuldenregeling (W. 05/07/1998), is er vooral in het zuiden van het land al heel wat inkt gevloeid.

Fichier(s) téléchargeable(s)