JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
12 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt, 8de k.), 2 oktober 2020 (A.R. 2020/AH/13)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

02/10/2020

Taal

nl

Samenvatting

Désistement d'instance - Non - Pouvoir discrétionnaire du juge - Demande non justifiée - Déménagement - Nouvelle procédure - Nouveau médiateur - Intégration des nouvelles dettes - Appel - Jugement confirmé - Frais et honoraires du médiateur de dettes - A.R. du 18/12/1998 - Frais de communication - Forfait unique - Réduction

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbh. Luik (afd. Luik, 5de k.), 25 juni 2019 (AR 2019/AL/197)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

25/06/2019

Taal

fr

Samenvatting

Règlement collectif de dettes - Révocation - Article 1675/15 CJ - Dette nouvelle - Appréciation du juge - Procès-verbal de carence - Article 1675/11 CJ - Réouverture des débats

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 9 april 2020 (A.R. 13/283/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

09/04/2020

Taal

fr

Samenvatting

Plan judiciaire - Charges supérieures aux ressources - Aide de la famille - Pécule de médiation inférieur au RIS - Accord du débiteur en médiation - Pas de vente de l'immeuble - Paiement du principal des dettes

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Contrôle du caractère abusif des pénalités financières prévues dans le contrat de crédit

In "Observatorium Krediet en Schuldenlast, Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Algrain Prescillia

Taal

fr

Samenvatting

Les décisions annotées ont le mérite de mettre en lumière quelques grands principes de la théorie des clauses abusives émanant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne appliquée à la matière du crédit à la consommation. Elles vont trop loin dans la protection du consommateur, notamment en ce qui concerne en pratique l’obligation d’information précontractuelle qui pèserait sur le prêteur de remettre au consommateur un tableau chiffré reprenant des simulations de montants dus à titre d’intérêts de retard en cas de défaut de paiement hypothétique du consommateur. L’obligation d’information précontractuelle du prêteur se verrait ainsi étendue sous le couvert de la théorie des clauses abusives. Une telle thèse serait manifestement contraire au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du prêteur en matière de crédit à la consommation, laquelle fait l’objet d’une harmonisation maximale par la Directive 2008/48/UE.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

De absolute beoordelingsvrijheid van de rechter van oneerlijke bedingen in consumentencontracten - Quid art. 806 Ger. W. na Potpourri I

In “Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 13-16"

Domein

Hypothecair krediet

Datum

2017

Auteur

Flamend Carine, Baudts Gauthier

Taal

nl

Samenvatting

Men dient met andere woorden vast te stellen dat de doelstelling van de Richtlijn, zoals gecodificeerd in art. 6, dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden, van openbare orde is en aldus behoort tot één van de controles die werden ingebouwd in art. 806 Ger. W. In het arrest van Ibercaja Banco vs. González herbevestigt het Hof van Justitie nogmaals de verplichting van de rechter om de bescherming van de consument te verzekeren en benadrukt dat deze rechter niet kan beperkt worden in zijn taak wegens nationale regels.De rechter is aldus gehouden om de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, alsook de bepalingen aangaande onrechtmatige bedingen in het Wetboek Economisch recht, toe te passen bij verstek. Het gewijzigde art. 806 Ger. W. staat dit niet in de weg, integendeel. Ook het Belgisch Hof van Cassatie heeft al het standpunt heeft ingenomen dat art. 806 Ger. W. geen ‘carte blanche’ kan betekenen en dat kennelijk ongegronde vorderingen dienen afgewezen te worden.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (10e k.), 17 maart 2016 (C-613/15)

Domein

Hypothecair krediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

17/03/2016

Taal

fr

Samenvatting

Hypothecair krediet - Overeenkomst tussen consumenten en professionals - Oneerlijk beding - Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen - Beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 21 april 2016 (C-377/14)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

21/04/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Insolventieprocedure - Contractuele bedingen - Oneerlijk karakter - Bevoegdheid van de rechter - Niet-uitvoering van de verbintenissen - Schadevergoeding - Onevenredig karakter - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten -Totaal kredietbedrag - Bedrag van de kredietopneming - Berekening van J.K.P. - Ambtshalve onderzoek - Burgerlijke sancties.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Lure with Bait, Strike with Chaos…Over de scheiding van kosten en krediet en de gemeenschap van schadevergoedingen

In "Observatorium Kredietrecht en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 109-114"

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Blommaert Dominique, Vannerom Johan

Taal

nl

Samenvatting

Het arrest Radlinger heeft onmiskenbaar belangrijke gevolgen voor de Belgische praktijk. Het Hof lijkt de financiering van de kosten van het krediet door het kredietbedrag van één en dezelfde kredietovereenkomst aan banden te leggen. De draagwijdte van dit arrest beperkt zich niet tot consumentenkredieten. De notie van het JKP werd immers recent geïntroduceerd in het bijzonder hypothecair kredietrecht, waardoor het oordeel van het Hof ook daar moet toegepast worden. Het Hof bevestigde voorts dat een cumulatie van schadevergoedingsbedingen in beginsel toelaatbaar is. Een rechter moet echter bij de beoordeling van zo'n beding rekening houden met de totaliteit van schadevergoedingsbedingen die in de kredietovereenkomst zijn voorzien. Het feit dat een kredietgever in een concreet geval de rechter niet zou verzoeken om beide bedingen toe te passen, doet hieraan geen afbreuk.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Brasschaat, 24 oktobr 2017 (A.R. 17A295)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

24/10/2017

Taal

nl

Samenvatting

Consumptiekrediet – Kredietopening – Uitvoering van de overeenkomst – Naleving van de WCK – Tegenstelbare algemene voorwaarden – Veroordeling van de consument – Overdreven boetebedingen – Overdreven interesten – Macht van de rechter – Ambtshalve vermindering – Artikel 90 WCK

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Fléron, 31 augustus 2022 (A.R. 22A141)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

31/08/2022

Taal

fr

Samenvatting

Ouvertures de crédit - Dépassement non autorisé - Conditions générales - Opposabilité - Oui - Inertie du créancier - Pouvoir de modération du juge - Sanctions civiles - Suspension du cours des intérêts - 1e mise en demeure - Réduction au taux d'intérêt légal - Clause pénale due - Facilités de paiement - Indemnité de procédure - Validation de la cession de rémunération.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Landen-Zoutleeuw, 8 november 2017 (A.R. 17A40)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

08/11/2017

Taal

nl

Samenvatting

Consumptiekrediet – Lening op afbetaling – Persoonlijke zekerheid – Gehouden tot terugbetaling – Overdreven interesten – Macht van de rechter – Ambtshalve vermindering – Overdreven boetebeding – Abusieve clausule – Artikel VI. 83, 17° WER – Opheffing

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Vred. Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul, 14 oktober 2015 en 8 juni 2016 (A.R. 15A55)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Vredegerecht

Datum

08/06/2016

Taal

fr

Samenvatting

Consumentenkrediet - Lening op afbetaling - Clausule over nalatigheidsinterest - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - Informatie van de consument - Beoordeling van de kosten voor de verbintenis - Nee - Oneerlijk karakter - Ja - Burgerlijke sancties - Annulatie - Voorwaarden en termijnen - Voorafgaande termijnen - Laag voorgesteld bedrag - Nee.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)