JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
16 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

Arbh. Bergen (10de k.), 20 juni 2017 (AR 2017/BM/12)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

20/06/2017

Taal

fr

Samenvatting

Voorwaarden van toelaatbaarheid – Artikel 1675/2 Gerechtelijk Wetboek – Doelstelling van de procedure – Artikel 1675/3 Gerechtelijk Wetboek – Aard van de schuld – Penale boete – Onsamendrukbare schuld – Herstel van de financiële toestand – Geen – Toelaatbaarheid – Geen  

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbh. Bergen (10de k.), 24 mei 2017 (AR 2016/AM/451)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

24/05/2017

Taal

fr

Samenvatting

Penale boete – Laattijdige aangifte van schuldvordering - Artikel 1675/9 Gerechtelijk Wetboek – Toepasbaar – Artikel 464/1, §8, 5° Wetboek van Strafvordering – Niet-toepasbaar – Verval van het recht om te handelen – Geacht te verzaken aan de schuldvordering

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbh. Brussel (11e k.), 4 december 2017 (A.R. 2017/BB/28)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

04/12/2017

Taal

nl

Samenvatting

Voorwaarden van toelaatbaarheid – Artikel 1675/2 GW – Parkeerretributie – Penale boete – Verkeersbelasting – Rekenschap – Wil om terug te betalen – Organisatie van insolvabiliteit – Neen – Toelaatbaarheid  

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbh. Luik (afd. Luik, 5de k.), 16 november 2021 (A.R. 2021/AL/347)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

16/11/2021

Taal

fr

Samenvatting

Règlement collectif de dettes – Rejet (1675/14, §2 CJ) – Impossibilité d’établir un plan de règlement vu l’existence de dettes incompressibles – Appel du jugement du Tribunal du travail de Liège, division Liège, du 19 mai 2021

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 11 april 2019 (AR 10/108/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

11/04/2019

Taal

fr

Samenvatting

Clôture de la procédure - Rappel de principes - Sommes versées après la fin du plan - Notion de retour à meilleur fortune - Notion d'amende pénale - Contrôle des frais et honoraires du médiateur

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 20 mei 2021 (A.R. 17/550/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

20/05/2021

Taal

fr

Samenvatting

Règlement collectif de dettes – Amende pénale - Dette nouvelle - Fait générateur - Date de la décision judiciaire - Non - Date des faits - Dette antérieure à l’admissibilité - Passif de la médiation de dettes - Concours des créanciers

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 20 oktober 2020 (A.R. 16/753/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

20/10/2020

Taal

fr

Samenvatting

Amendes pénales – Frais de justice et cotisation au fonds spécial – Déclaration de créance tardive – Renonciation – Séparation des médiés – Plan judiciaire remplaçant le plan amiable – Article 1675/13 CJ – Fixation du pécule – Montant minimum

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Links

Arbrb. Waals Brabant (afd. Nijvel, 7de k.), 9 november 2017 (AR 14/410/B)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

09/11/2017

Taal

fr

Samenvatting

Penale boete – Schuldveroorzakend feit – Datum van de onrechtmatige daden

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Cass. (3e k.), 21 november 2016 (S.16.0001.N)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Hof van cassatie

Datum

21/11/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Strafrechtelijke geldboete - Artikel 464/1, § 8, lid 5 WvSv - Schulden die het gevolg zijn van de veroordeling tot een strafrechtelijke geldboete - Reikwijdte van het verbod op om het even welke kwijtschelding van schulden - Ja.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

Chronique n°63 - Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi (5e ch.), 11 avril 2019 (R.G. 10/108/B)

in les "Echos du crédit et de l'endettement n°63 (juillet/août/septembre 2019), p. 27"

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

2019

Auteur

Wauthier Christelle

Taal

fr

Samenvatting

Clôture de la procédure - Rappel de principes - Sommes versées après la fin du plan - Notion de retour à meilleur fortune - Notion d'amende pénale - Contrôle des frais et honoraires du médiateur

Chronique n°69 - Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi (5e ch.), 20 octobre 2020 (R.G. 16/753/B)

in les "Echos du crédit et de l'endettement n°69 (janvier/février/mars 2021), p. 23"

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidsrechtbank

Datum

2021

Auteur

Sautier Virginie

Taal

fr

Samenvatting

Amendes pénales – Frais de justice et cotisation au fonds spécial – Déclaration de créance tardive – Renonciation – Séparation des médiés – Plan judiciaire remplaçant le plan amiable – Article 1675/13 CJ – Fixation du pécule – Montant minimum.

Chronique n°71 - Trib. trav. Hainaut, div. Charleroi (5e ch.), 20 mai 2021 (R.G. 17/550/B)

in les "Echos du crédit et de l'endettement n°71 (Juillet/Août/Septembre 2021)", p. 22

Domein

Collectieve schuldenregeling

Datum

2021

Auteur

Thibaut Sabine

Taal

fr

Samenvatting

Règlement collectif de dettes – Amende pénale - Dette nouvelle - Fait générateur - Date de la décision judiciaire - Non - Date des faits - Dette antérieure à l’admissibilité - Passif de la médiation de dettes - Concours des créanciers

Chronique n°73 - Cour du travail de Liège (division Liège, 5e ch.), 16 novembre 2021 (R.G. 2021/AL/347)

in les "Echos du crédit et de l'endettement n°73 (Janvier/Février/Mars 2022)", p. 21

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Arbeidshof

Datum

2022

Auteur

Sautier Virginie

Taal

fr

Samenvatting

Règlement collectif de dettes – Rejet (1675/14, §2 CJ) – Impossibilité d’établir un plan de règlement vu l’existence de dettes incompressibles – Appel du jugement du Tribunal du travail de Liège, division Liège, du 19 mai 2021

GwH, 22 september 2016 (nr. 119/2016)

Domein

Collectieve schuldenregeling

Rechtsgebied

Grondwettelijk Hof

Datum

22/09/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling met volledige kwijtschelding van de schulden - Artikel 1675/13bis GW - Strafrechtelijke geldboeten - Artikel 464/1, § 8, lid 5 WvSV - Alimentatievorderingen - Artikel 1675/13, § 3, eerste streepje GW - Verbod volledige kwijtschelding - Onmiddellijke toepassing op de dag van de beslissing tot vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Geen overgangsregeling - Verschil in behandeling - Artikels 10 en 11 van de Grondwet - Schending – Neen.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)