JuriObs

Handleiding

Wat zoek je ?

Domein

Soort wetgeving

Rechtsgebied

Titel/AR/plaats

Auteur

Datum

Sleutelwoorden

Het opzoeken gebeurt op basis van bepaalde sleutelwoorden.

Nieuwe opzoeking

Uw laatste 10 zoekopdrachten

Résultats
5 documenten komen overeen met uw zoekopdracht

De absolute beoordelingsvrijheid van de rechter van oneerlijke bedingen in consumentencontracten - Quid art. 806 Ger. W. na Potpourri I

In “Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregeling 2016. Waterloo : Wolters Kluwer, 2017, blz 13-16"

Domein

Hypothecair krediet

Datum

2017

Auteur

Flamend Carine, Baudts Gauthier

Taal

nl

Samenvatting

Men dient met andere woorden vast te stellen dat de doelstelling van de Richtlijn, zoals gecodificeerd in art. 6, dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de consument niet binden, van openbare orde is en aldus behoort tot één van de controles die werden ingebouwd in art. 806 Ger. W. In het arrest van Ibercaja Banco vs. González herbevestigt het Hof van Justitie nogmaals de verplichting van de rechter om de bescherming van de consument te verzekeren en benadrukt dat deze rechter niet kan beperkt worden in zijn taak wegens nationale regels.De rechter is aldus gehouden om de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, alsook de bepalingen aangaande onrechtmatige bedingen in het Wetboek Economisch recht, toe te passen bij verstek. Het gewijzigde art. 806 Ger. W. staat dit niet in de weg, integendeel. Ook het Belgisch Hof van Cassatie heeft al het standpunt heeft ingenomen dat art. 806 Ger. W. geen ‘carte blanche’ kan betekenen en dat kennelijk ongegronde vorderingen dienen afgewezen te worden.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (10e k.), 17 maart 2016 (C-613/15)

Domein

Hypothecair krediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

17/03/2016

Taal

fr

Samenvatting

Hypothecair krediet - Overeenkomst tussen consumenten en professionals - Oneerlijk beding - Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen - Beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (3e k.), 9 november 2016 (C-42/15)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

09/11/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Overeenkomst voor consumentenkrediet - Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2008 inzake overeenkomsten voor consumentenkrediet - Overeenkomst op papier of een duurzame drager - Interpretatie - In de overeenkomst te vermelden elementen - Verplichte informatie - Informatie die invloed op de inzet hebben kan - Aflossingstabel - Looptijd - Verplicht - Nee - Aflossing in kapitaal - Verplicht - Nee.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)

H.J.E.U. (6e k.), 12 oktober 2016 (C-511/15 en C-512/15)

Domein

Consumentenkrediet

Rechtsgebied

Hof van Justitie van de Europese Unie

Datum

12/10/2016

Taal

fr, nl

Samenvatting

Consumentenkrediet - Kredietovereenkomst voor consumenten - Onroerend goed doel - Variabele rentevoet - Verplichtingen van de kredietgever - Nationale regelingen die van toepassing is op overeenkomsten die op de datum van inwerkingtreding ervan reeds lopen - Toepassingsgebied - Richtlijn 2008/48/EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake krdietovereenkomsten voor consumenten - Toepassing - Neen

Noot onder H.J.E.U. (3e k.) 9 november 2016 (C-42/15)

In "Observatorium Krediet en Schuldenlast. Jaarboek Kredietrecht en Collectieve Schuldenregling 2016. Waterloo, 2017, blz154-158.

Domein

Consumentenkrediet

Datum

2017

Auteur

Moreau Sylvie

Taal

fr

Samenvatting

En droit belge, la signature du contrat de crédit est exigée comme condition de validité du contrat (même si aucune sanction spécifique n’y est attachée). Le droit européen ne s’y oppose pas. Il n’est cependant pas nécessaire que toutes les mentions requises soient incluses dans le contrat de crédit en tant que tel. Elles peuvent figurer sur un document annexe pour autant que le contrat de crédit y renvoie clairement et sans ambiguïté. En droit belge, toujours, les contrats de prêts ou de ventes à tempérament et de crédits-bails doivent obligatoirement être accompagnés au moment de leur conclusion d’un tableau d’amortissement. Si tel n’est pas le cas, le juge pourra annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur au maximum jusqu’au montant emprunté, en vertu de l’article VII.195 al. 1er du Code de droit économique. On constate que la législation belge met à charge du prêteur une obligation supplémentaire (fournir un tableau d’amortissement) à celles prévues par la Directive. Or, cette directive est d’harmonisation maximale de sorte que les états membres ne peuvent ajouter, dans les matières traitées, d’obligations à charge du prêteur.

Downloadba(a)r(e) bestand(en)